Inschrijving congres 2018

Het congres 2018 is op vrijdag 5 en zaterdag 6 januari 2018.

U kunt zich inschrijven via deze link: inschrijving.

Gelieve het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer van de ING:
IBAN: NL17INGB0000530983 ; BIC/SWIFT: INGBNL2A
t.n.v. Nederlandse Anatomen Vereniging, Maastricht, onder vermelding van “NAV Congres 2018”.

Graag per persoon een  individuele overschrijving onder vermelding van het factuurnummer. We verzoeken u indien voor meerdere personen tegelijk betaald wordt om eveneens de betreffende factuurnummers te vermelden.