Open Anatomical Atlas

Oproep deelname Open Anatomical Atlas van Open Education Consortium

Zou het niet geweldig zijn als alle anatomiedocenten over de hele wereld een verzameling anatomische afbeeldingen van hoge kwaliteit hadden die vrij beschikbaar is zonder copyright-barrières? Te gebruiken in het onderwijs, om op voort te bouwen in nieuw lesmateriaal, en om altijd en overal bij de hand te hebben wanneer een student iets vraagt, enz.

Een fantastische kans voor de anatomische wereld om dit te bereiken, doet zich voor: het hoofd van het internationale Open Educational Consortium, Paul Stacey, heeft het idee van een Open Anatomische Atlas geselecteerd als één van drie initiatieven die hij wil ondersteunen om een wereldwijd project te worden. Het idee is om met meerdere anatomische afdelingen wereldwijd, een veelomvattende collectie te creëren van open, gratis beschikbare (onder Creative Commons licentie), kwaliteitsgecontroleerde anatomische afbeeldingen, op meerdere complexiteits-niveaus.

Het Open Educational Consortium is de wereldwijde organisatie van onderwijsinstellingen en organisaties die zich inzetten voor open onderwijs. Dit is daarom een unieke kans voor anatomen om dit idee met grote support echt te kunnen realiseren!

Dit idee staat in principe los van AnatomyTOOL, maar is geheel in lijn daarmee en een gezamenlijke aanpak ligt zeer voor de hand.

Paul Stacey roept op interesse in dit initiatief kenbaar te maken via een online form https://conference.oeconsortium.org/2018/project-ideas-resulting-from-oeglobal18/.

Vind je dit een goed idee? Vul dan nu het interesse formulier in!

Paul Gobée, afd anatomie & embryologie, LUMC, projectleider TOOL project

 

ENGLISH:

Call for participation in Open Anatomical Atlas van Open Education Consortium

Wouldn’t it be great if all anatomy faculty worldwide had a collection of high quality anatomical images freely available without copyright barriers? To use in teaching, to build upon in new teaching materials, and to have at hand any time and any place when a student asks something, etc…

A fantastic opportunity occurs now for the anatomical world to achieve this: the head of the international Open Educational Consortium, Paul Stacey, has selected the idea of ​​an Open Anatomical Atlas as one of three initiatives he wants to support to become a global project. The idea is to create a comprehensive collection of open, freely available (under Creative Commons license), quality controlled, anatomical images at multiple complexity levels, in a collaborative effort of multiple anatomical departments worldwide.

The Open Educational Consortium is the worldwide organization of educational institutions and organizations that are committed to open education.

Paul Stacey calls to express interest in this initiative via an online form https://conference.oeconsortium.org/2018/project-ideas-resulting-from-oeglobal18/ .

Do you think this is a good idea? Then express your interest now!

Paul Gobée, MD, anatomist, dept. of Anatomy & Embryology, Leiden University Medical Center, the Netherlands