Inschrijving

Het congres vindt plaats op op vrijdag 3 en zaterdag 4 januari 2020.

Via deze Link kan u inschrijven.

Gelieve het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer van de ING:
IBAN: NL17INGB0000530983 ; BIC/SWIFT: INGBNL2A
t.n.v. Nederlandse Anatomen Vereniging, Maastricht, onder vermelding van “NAV Congres 2020”.

Graag per persoon een  individuele overschrijving onder vermelding van het factuurnummer. We verzoeken u indien voor meerdere personen tegelijk betaald wordt om eveneens de betreffende factuurnummers te vermelden.