Welkom op de website van de Nederlandse Anatomen Vereniging (NAV)

De NAV is de wetenschappelijke vereniging voor de anatomische wetenschappen in Nederland en Vlaanderen. De leden zijn voor het merendeel werkzaam of werkzaam geweest bij een anatomische afdeling van een geneeskunde faculteit, diergeneeskunde faculteit of een zoölogische afdeling. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de anatomische wetenschappen te bevorderen. De belangrijkste activiteit die de vereniging hiertoe uitvoert is de organisatie van een congres, namelijk de jaarlijkse wetenschappelijke vergadering. Tijdens dit congres wordt in diverse lezingen uitgebreid aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Maar ook vakinhoudelijke en onderwijskundige aspecten van de anatomie komen aan de orde.

Het lidmaatschap staat open voor een ieder met aantoonbare belangstelling in de anatomische wetenschap van mens en dier. Men kan ingeschreven worden als aspirant lid door een schriftelijk verzoek, inclusief motivatie en beknopt curriculum vitae, te sturen naar de secretaris van de vereniging. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt een besluit genomen over de definitieve toelating als lid. De vereniging kent gewone en buitengewone leden. Beoefenaren van de anatomische wetenschappen worden ingeschreven als gewoon lid. Overige belangstellenden worden ingeschreven als buitengewoon lid. Buitengewone leden hebben geen stemrecht in de algemene ledenvergadering.


NAV Congres 2024

Het NAV congres vindt plaats op 5-6 januari 2024. Via de link (of menuknop Congres) is alle relevante informatie te vinden, inclusief de mogelijkheid tot aanmelding.

Ga naar de NAV congres info

TOOL

Blijf op de hoogte van de voortgang van het TOOL project.
Lees de nieuwsbrief.

Ga naar TOOL