Prosectoren

Bij anatomische afdelingen zijn niet alleen anatomen werkzaam, maar ook prosectoren. Zij zorgen voor een goede organisatie van activiteiten in en rond de snijzaal. Te denken valt aan activiteiten zoals het balsemen van lichamen, logistieke ondersteuning bij practica en technische ondersteuning bij research.

In Nederland worden naast het woord “prosector” ook andere namen gebruikt. De namen “preparateur” , “conservator” of “snijzaal-assistent” zijn eveneens algemeen bekend.

Er is in Nederland geen beroepsvereniging voor prosectoren.

Sinds 2009 biedt de Nederlandse Anatomen Vereniging de prosectoren de gelegenheid om tijdens het jaarlijkse NAV congres een eigen bijeenkomst te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst worden voordrachten gegeven over allerlei onderwerpen, zoals veilig werken, technische aspecten, logistiek en anatomie.

Deze bijeenkomst biedt tevens een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen.