Richtlijnen Bolk voordracht, vrije voordrachten en Posters

Bolk voordrachten

De Bolk voordrachten zijn bedoeld voor aankomend onderzoekstalent, nog niet of recentelijk gepromoveerd (tot 1 jaar voor het NAV congres). De voordrachten duren 20 minuten + 5 minuten vragen/discussie. De presentatie dient in het Engels gegeven te worden. Er zal op het congres een jury voor de Bolk voordrachten samengesteld worden door de organisatie. De spreker met de beste voordracht ontvangt de Bolk-penning en een geldbedrag van € 500.
Geïnteresseerden worden gevraagd een abstract van maximaal 2000 karakters (excl. referenties) in te dienen via onderstaande link.
Er is ruimte voor 6 voordrachten in de ochtend van de eerste dag van het congres. Bij meer dan 6 inschrijvingen zal de organisatoren een voorselectie maken. Indien een onderzoeker niet wordt geselecteerd voor een Bolk voordracht, dan kan een poster gepresenteerd worden om mee te dingen naar de posterprijs.

Vrije voordrachten

Indien er minder dan 6 geïnteresseerden zijn voor de Bolk voordrachten bestaat er de mogelijkheid om de overgebleven sessies in te vullen met vrije voordrachten. Deze duren ook 20 minuten + 5 minuten vragen/discussie. De vrije voordrachten mogen zowel in het Engels als in het Nederlands gehouden worden. Geïnteresseerden worden gevraagd een abstract van maximaal 2000 karakters (excl. referenties) in te dienen via onderstaande link. Afhankelijk van het aantal inzendingen, zal de organisatie een voorselectie maken.

Posters

De afmetingen van een poster mogen niet groter dan A1-formaat zijn. De posters kunnen gedurende de gehele bijeenkomst blijven hangen. Op vrijdag (en ook zaterdag) is tijd gereserveerd voor bezichtiging van de posters. Een auteur van de poster wordt verwacht een korte pitch-presentatie te geven (Maximaal 1 pitch ongeacht het aantal inzendingen) en dient aanwezig te zijn tijdens de postersessie om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Een jury zal de beste poster selecteren die wordt beloond met een prijs van € 125.
Geïnteresseerden worden gevraagd een abstract van maximaal 2000 karakters (excl. referenties) in te dienen via onderstaande link.

Indieningslink Bolk, Poster en Vrije Voordracht : deadline 1 december 2023 

Het congres is op vrijdag 5 en zaterdag 6 januari 2024.
Deadline voor het indienen van abstracts is 1 december 2023.
Deelnemers die een abstract hebben ingediend krijgen uiterlijk 21 december 2023 bericht of hun voordracht in het programma is opgenomen.