Congres NAV

De NAV organiseert jaarlijks een tweedaagse wetenschappelijke vergadering. Deze twee dagen zijn gevuld met een gevarieerd aanbod aan lezingen en een poster presentatie over actueel wetenschappelijk onderzoek. De lezingen worden meestal georganiseerd rondom bepaalde themata. Tijdens de lezingen is er aandacht voor de anatomie van het betreffende thema, gerelateerd wetenschappelijk onderzoek en gerelateerde klinische aspecten. Omdat veel leden van de vereniging affiniteit hebben met onderwijs komen in lezingen ook onderwijs aspecten van het vakgebied anatomie aan bod.

Daarnaast is er tijdens de wetenschappelijke vergadering tijd ingeruimd voor de algemene ledenvergadering en natuurlijk ook voor het uitwisselen van informatie met collegae.

Eén van de hoogtepunten van de bijeenkomst is de zogenaamde Bolk competitie. Aanstormend onderzoekstalent, nog niet gepromoveerd of zeer recentelijk gepromoveerd, probeert daarbij de prijs voor de beste voordracht in de wacht te slepen. Indien men geïnteresseerd is om tijdens de wetenschappelijke vergadering een poster te presenteren of mee te doen met de Bolk competitie, dan kan men contact opnemen met de secretaris van de vereniging.

Het Congres van 2022 gaat (voorlopig) niet door (zie mededeling in rood)


01-12-2021

Beste leden van de Nederlandse Anatomen Vereniging,

Op 19 november jl. hebben we u geïnformeerd over de onzekerheden omtrent het doorgaan van onze tweedaagse “Wetenschappelijke Vergadering” op 7 en 8 januari 2022 in Lunteren. Ons beleid was om na de eerstvolgende persconferentie een definitief besluit te nemen.

Inmiddels heeft de persconferentie vervroegd plaatsgevonden en zijn de maatregelen verscherpt. Niets wijst erop dat we op korte termijn de goede kant opgaan. Het bestuur heeft daarom besloten de meeting van 7 en 8 januari niet door te laten gaan. We hechten sterk aan een volwaardig programma en aan de mogelijkheid die het congres aan Nederlandse en Vlaamse anatomen biedt elkaar te ontmoeten. Daarom zullen we in overleg met congrescentrum “De Werelt” data vaststellen voor een congres in het voorjaar van 2022 en u daar zo snel mogelijk over berichten.