Richtlijnen Voordrachten en Posters

Bolk voordrachten

De Bolk voordrachten zijn bedoeld voor aankomend onderzoekstalent, nog niet of recentelijk gepromoveerd (tot 1 jaar voor het NAV congres). De voordrachten duren 20 minuten + 5 minuten vragen/discussie. De presentatie dient in het Engels gegeven te worden. Er zal op het congres een jury voor de Bolk voordrachten samengesteld worden door de organisatie. De spreker met de beste voordracht ontvangt de Bolk-penning en een geldbedrag van € 500.
Geïnteresseerden worden gevraagd een abstract van maximaal 350 woorden (excl. referenties) in te dienen bij de voorzitter van de NAV: sven.hendrix@uhasselt.be.
Er is ruimte voor 6 voordrachten op de ochtend van de eerste dag van het congres. Bij meer dan 6 inschrijvingen zal de organisatoren een voorselectie maken. Indien een onderzoeker niet wordt geselecteerd voor een Bolk voordracht, dan kan een poster gepresenteerd worden om mee te dingen naar de posterprijs.

Vrije voordrachten

Indien er minder dan 6 geïnteresseerden zijn voor de Bolk voordrachten bestaat er de mogelijkheid om de overgebleven sessies in te vullen met vrije voordrachten. Deze duren ook 20 minuten + 5 minuten vragen/discussie. De vrije voordrachten mogen zowel in het Engels als in het Nederlands gehouden worden. Geïnteresseerden worden gevraagd een abstract van maximaal 350 woorden (excl. referenties) in te dienen bij de voorzitter van de NAV: sven.hendrix@uhasselt.be. Bij meer dan 6 inschrijvingen zal de organisatie een voorselectie maken.

Posters

De afmetingen van een poster mogen maximaal 1.15 m breed x 1.95 m hoog zijn. De posters kunnen gedurende de gehele bijeenkomst blijven hangen. Op vrijdag is ruim tijd gereserveerd voor bezichtiging van de posters. Een auteur van de poster wordt tijdens de postersessie geacht aanwezig te zijn om verdere uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Er zal op het congres een jury voor de posters samengesteld worden door de organisatie. De beste poster ontvang een prijs van € 125.
Geïnteresseerden worden gevraagd een abstract van maximaal 350 woorden (excl. referenties) in te dienen bij de voorzitter van de NAV: sven.hendrix@uhasselt.be.

Het congres is op vrijdag 6 en zaterdag 7 januari 2017.
Deadline voor het indienen van abstracts is maandag 01 december 2016.
Deelnemers die een abstract hebben ingediend krijgen uiterlijk maandag 23 december 2016 bericht of hun voordracht in het programma is opgenomen.